Търси

Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Решения

Print page

Решения

Енергия от възобновяеми източници

Координира по интелигентен начин виртуални електроцентрали


Loading: 0 %

За по-лесно свързване на отделните енергийни носители във виртуални електроцентрали, Mitsubishi Electric предлага системата за управление на процесите PMSX®pro и софтуера за управление на жизнения цикъл MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite), два полезни продукта, които по интелигентен начин координират различните енергийни носители. Те се грижат системата да реагира бързо и гъвкаво на търсенето от страна на мрежата, и също така управляват свързаните виртуални части на централата в зависимост от натоварваето и мощността им. За операторите, това разкрива нови и ценово-ефективни възможности за участие на енергийния пазар.

За промяна на симулацията кликнете върху бутоните "+/-" на панела за управление.

назад

Горе