Търси

Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Решения

Print page

Решения

Единна система, вместо голямо разнообразие

Mitsubishi Electric може да помогне за подобряване на производството и ефективността чрез използване на нашите иновативни, небазиращи се на РС, решения за регистриране и събиране на данни, за осигуряване на безпроблемно свързване на активите към бизнес информационни системи.

Mitsubishi Electric може да помогне за подобряване на производството и ефективността чрез използване на нашите иновативни, небазиращи се на РС, решения за регистриране и събиране на данни, за осигуряване на безпроблемно свързване на активите към бизнес информационни системи.

Възприемането на цялостен подход към данните улеснява създаването на ключови показатели за измерване на резултатите (KPI), които са от значение за вашия бизнес. Кратките и удобни за използване отчети в реално време и исторически отчети за целия персонал от ниво производствен цех до ниво управление помагат на всички участници в процеса да бъдат информирани за конкретната ежедневна дейност. Този подход е от ключово значение при изпълнение на проекти Six Sigma, TPM / TQM процеси и техники на стегнато производство, насочени към постигане на незабавни значителни подобрения на ефективността, там където обикновено се търси възвръщаемост на инвестициите за по-малко от една година.

10 минути към успеха

В зависимост от стила и вида на интеграция на данните, Mitsubishi Electric предлага решения, които да отговарят на почти всички ситуации, а в някои случаи директната връзка между данните от вашия контролер на ниво цех и вашата система за управление (база данни / MES или ERP) може да отнеме по-малко от 10 минути.

Разбирането на производствения поток е от ключово значение. Вторият акцент трябва да бъде насочен към опити за измерване и мониторинг на всяка стъпка от всеки процес.

Горе