• Регистрация
 • Вписване

Решения

Print page

Интелигентно наблюдение на състоянието

Цялостен подход за прогнозна поддръжка

Интелигентно наблюдение на състоянието

 

Прогнозна поддръжка

Производителите имат нужда да осигурят непрекъснатост на работата на машината и да ограничат периодите на непланирани прекъсвания, за да отговорят на глобалната конкуренция. За тази цел са нужни технологии, които ще допринесат за управление на поддръжката и ще максимизират надеждността на производството. Наблюдението на състоянието дава възможност за прогнозен подход към поддръжката на оборудването, което осигурява оптимална производителност с минимално време на престой.

Решението на Mitsubishi Electric за Интелигентен мониторинг на състоянието (SCM) предлага интегриран подход за мониторинг на състоянието на отделните компоненти в системата и дава възможност за предприемане на цялостен подход към изправността на оборудването в производствената система. Индивидуалните сензори осигуряват вградена светлинна индикация за състоянието на машината, но визуализират и текстови съобщения от множество сензори през Ethernet към контролера на смарт сензора за цялостен мониторинг и по-задълбочен анализ.

Ползи и функции

Ползи при експлоатация

Свързването на няколко сензора към системата за управление на сензорите позволява на контролера да анализира моделите на работа, които излизат от нормата със серия от дефинирани алармени състояния, които изпращат аларми, изискващи внимание.

SCM анализът предоставя подробна диагностика, дава предложения къде трябва да се направят допълнителни измервания, дава на персонала по поддръжката възможност за по-прецизна идентификация на грешката за установяване на причината и дори предложения какви мерки трябва да се предприемат с ясни текстови съобщения до персонала. Тази информация може да бъде изпратена до системи на по-високо ниво за анализ на тенденциите в цялата производствена система.

 • Прогнозна поддръжка един месец преди повреда
 • Надежден онлайн мониторинг на машината
 • Интелигентен мониторинг на процесите
 • Лесен монтаж
 • Интуитивно управление
 • Дългосрочно съхранение на архивни данни
 • Гъвкава, разширяема система
 • Цялостна услуга за диагностика на машината

Функционалност

Системата за Интелигентен Мониторинг на Състоянието поддържа множество функции, които дават възможност за прогнозна поддръжка:

 • Откриване на дефект на лагерите
 • Откриване на дисбаланс
 • Разместване
 • Откриване на липса на смазка
 • Измерване на температура
 • Откриване на кавитация
 • Откриване на отпадане на фаза
 • Откриване на резонансна честота

Приложения

Системата за Интелигентен Мониторинг на Състоянието преодолява ограниченията на традиционните сензори. Въпреки че те дават сигнал за разрастващ се проблем на дадена машина, те не предоставят подробна информация какъв е проблемът и колко сериозен би могъл да бъде. Системата SCM предлага подобрено решение за:

 • Електродвигатели
 • Мотор-редуктори
 • Помпи и помпено оборудване
 • Вентилатори
 • Предавателни кутии
 • Компресори
 • Шпиндели и стругове
 • Сепаратори и декантори

Система за Интелигентен Мониторинг на Състоянието Комплект-1 COMPACT

Интелигентно наблюдение на състоянието

Опростено решение. SCM Комплект-1 COMPACT е едно от нашите SCM решения и предлага изключителна добавена стойност, като намалява скъпоструващите престои. Това е изцяло предварително конфигурирано решение за мониторинг на състоянието на нови или съществуващи приложения с един вибрационен сензор, опционално разширяемо до шест сензора.

SCM Kit-1 COMPACTКат. номер
Компактно табло за управление В × Ш × Д: 30 × 30 × 21 cm
включва SmartCheck-Kit предварително конфигуриран SmartCheck сензор #1 с 10m Ethernet PoE свързващ кабел, разширяем до шест сензора.
Монтаж с винтово свързване M6
Вграден програмируем контролер за сензори за обработка на данни и управление на външни сигнали
Вграден 4.3“ операторски дисплей за визуализация и настройка на параметри
PoE превключвател за сигнали за данни и захранване на сензори
290578
Опционални модули за разширение:
FAG SmartCheck - предварително конфигуриран Комплект сензор #2298547
FAG SmartCheck - предварително конфигуриран Комплект сензор #3298548
FAG SmartCheck - предварително конфигуриран Комплект сензор #4298549
FAG SmartCheck - предварително конфигуриран Комплект сензор #5298550
FAG SmartCheck - предварително конфигуриран Комплект сензор #6298551
Ethernet кабел 10 метра за SCM Комплект сензор271188
Ethernet кабел 20 метра за SCM Комплект сензор271189
Ethernet кабел 30 метра за SCM Комплект сензор298545
Ethernet кабел 50 метра за SCM Комплект сензор297286
FAG SmartCheck SPM адаптор за монтаж M8/M6271184