Търси

Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Решения

Print page

Решения

Децентрализирани системи за управление (DCS)

Надеждно управление на процесите

Децентрализирани системи за управление (DCS)

Наблюдението, работата и управлението на електрически централи се извършва с помощта на разпределени системи за управление (DCS). Ето защо, готовността на системата е пряко свързана с общата наличност на електрозахранването в централата. Следователно системата за управление на процесите следва да бъде проектирана, структурирана и конфигурирана по начин, отговарящ на високите изисквания, свързани със степента на готовност, възможността за разширение и гъвкавостта. Решенията на Mitsubishi Electric PMSX®pro и PMSX®micro са разработени с оглед на удовлетворяването на тези изисквания.

Горе