Търси

Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Решения

Print page

Решения

Предлагаме добавена стойност

Как Mitsubishi Electric прибаявя стойност към вашия бизнес

Предлагаме добавена стойност

Благодарение на решения за автоматизация, спомагщи за подобряване на производителността, повишаване на качеството на продукцията и намаляване на непредвидените прекъсвания на работата, Мitsubishi Electric осигурява добавена стойност за всеки бизнес.

С разнообразно портфолио от водещи в индустрията елементи за автоматизация и мрежови технологии, Mitsubishi Electric осигурява не само високоефективна платформа, но също така опростява изискванията за свързване и архитектурата на системата за управление. Визуализацията на производствените цехове в реално време позволява оптимизиране на производителността, като същевременно Mitsubishi Electric осигурява необходимите инструменти за мониторинг и намаляване на енергийното потребление, и така позволява на предприятията да реализират икономии и да ограничават въглеродните емисии.

Напълно интегрираните решения за автоматизация, предлагани от Mitsubishi Electric, позволяват на предприятията да намаляват времената за разработка в производствените си инсталации. По същия начин, технологиите за превантивна поддръжка допринасят за намаляване на загубите в следствие на престои и липса на работна готовност на инсталациите.

Същите технологии за автоматизация играят и ключова роля за подобряване на ефективността на разходите на бизнеса, посредством намаляване на времето за пускане на пазара на продукти, понижаване на производствените грешки и подобряване на призводителността. Възможността за извличане на данни от съоръженията в цеха спомага за оптимизиране на енергийните разходи, а напълно интегрираната платформа за автоматизация води до ускорено въвеждане в експлоатация и конфигуриране. Резултатът е намаляване на общите разходи за притежание.

Когато фирмите разберат, че подобряването на автоматизацията води до намаляване на оперативните разходи, те могат да се възползват от способността на Mitsubishi Electric да осигури безпроблемна връзка между производствения цех и системите на по-високо ниво на предприятието, както и от интегрираните решения, предлагащи по-висока надеждност и производителност. Mitsubishi Electric осигурява единен източник за всички етапи от жизнения цикъл на вашето предприятие и процеси, включително базови технологии e-F@ctory, позволяващи на различните отрасли да реализират и максимално да увеличат очакванията си от Industry 4.0 и Industrial Internet of Things (IIoT) .

Горе