• Регистрация
  • Вписване

Услуги

Print page

Регулации

Mitsubishi Electric Europe B.V. се ангажира да следи всички отнасящи се стандарти за качество и норми, както и на директивите на Европейския съюз и принципите на регламента REACH. Производството на екологично чисти и висококачествени продукти е основна цел на компанията.

ЕС декларация за съответствие (EC Declaration of Conformity)

REACH

За повече сертификати и одобрения за доставка, влезте в MyMitsubishi.

Запитвания
Контакт
База знания
Помощ