• Регистрация
  • Вписване

Продукти

Print page

Машина за електроерозионна обработка (EDM)

Машини за електроерозионна обработка: изпълнението на сложни форми е лесно както за потребители дългогодишен опит, така и за начинаещи потребители.  Фрезоващите EDM и EDM с режеща тел на Mitsubishi Electric спомагат за увеличаване на производителността с високоскоростна и високо прецизна обработка..  Освен изготвянето на модели, те са също признати като чудесен инструмент за производство на висококачествени и надеждни части, използвани във въздухоплавателните средства и IT индустриите.

Машини за електроерозионна обработка: изпълнението на сложни форми е лесно както за потребители дългогодишен опит, така и за начинаещи потребители.

Фрезоващите EDM машини, EDM с режеща тел и EDM с тънък отвор на Mitsubishi Electric спомагат за увеличаване на производителността с високоскоростна и високо прецизна обработка.
Освен изготвянето на модели, те са също признати като чудесен инструмент за производство на висококачествени и надеждни части, използвани във въздухоплавателните средства и IT индустриите.

Списък на продуктите

Машина за електроерозионна обработка с режеща тел (Wire-cut EDM)

Wire-cut EDMs : Богата продуктова линия, съответстваща на всеки тип нужда - от обработка на елементи до ултра-прецизна машинна обработка на форми. С цялостните си решения Mitsubishi Electric допринася за увеличаване на производителността. Прилагане в широк спектър - от производство на детайли до ултра-прецизна изработка на модели.

  • Гама MV-R
  • Гама MV-S
  • Гама NA
  • Гама FA-S ADVANCE
  • Гама FA-V

Фрезоваща машина за електроерозионна обработка

Фрезоващи EDM : Богата продуктова линия, отговаряща на нуждите за финна, високопрецизна машинна обработка до висока производителност на обработката с помощта на голям електрод. С цялостните си решения Mitsubishi Electric допринася за увеличаване на производителността. Използва се за различни приложения - от финна, високопрецизна машинна обработка до задачи с висока производителност на обработката с голям електрод

  • Гама EA ADVANCE
  • Гама EA