• Регистрация
  • Вписване

Продукти

Print page

Автоматични прекъсвачи ниско напрежение

Автоматични прекъсвачи НН (LVCBs)

Автоматичните прекъсвачи НН на Mitsubishi надеждно защитават електрическото оборудване.

За повече от половин век автоматичните прекъсвачи НН на Mitsubishi, като гамата WS-V, оборудвана с нова технология на прекъсване, отговарят на нуждите на пазара. Прекъсвачите на Mitsubishi се предлагат в разнообразни продуктови линии в зависимост от областта на приложение.

Списък на продуктите

Автоматични прекъсвачи в лят корпус

Автоматични прекъсвачи в лят корпус Продукти, които са основно предназначени за защита от претоварване и късо съединение

Автоматични прекъсвачи срещу земна утечка

Автоматични прекъсвачи срещу земна утечка Продукти, които са основно предназначени за защита от претоварване, късо съединение и земна утечка

  • Автоматични прекъсвачи срещу земна утечка (ELCB)

Автоматични прекъсвачи за разпределителни табла и табла за управление

Автоматични прекъсвачи за разпределителни табла и табла за управление Продукти, подходящи за малки разпределителни табла и табла за управление

  • Гама BH

Въздушни автоматични прекъсвачи

Въздушни автоматични прекъсвачи Тези устройства за защита на електрическата верига се прилагат в точката на захранването, което позволява изграждане на мрежи за разширено управление на захранването.

Релета срещу земна утечка

Релета срещу земна утечка Продукти, подходящи за добавяне на защита срещу утечки в заземяването към съществуващи системи

  • NV-ZBA
  • NV-ZHA
  • NV-ZAA

Аксесоари и подобни компоненти

Аксесоари и подобни компоненти Опции за увеличаване на ефективността на прекъсвача, посредством инсталирането им във или извън него.

  • Вътрешни аксесоари
  • Външни аксесоари
  • Тестери за прекъсвачи