• Регистрация
  • Вписване

Продукти

Print page

Контактори и моторни пускатели

Магнитни контактори и релета, релета за защита на електродвигатели и полупроводникови контактори

Широка гама продукти, подходящи за всички типове приложения.

Моторните пускатели от гамата MS-T/N са щадящи за околната среда, могат да се използват в цял свят, компактни, лесни за употреба и безопасни. Те отговарят на множество международни стандарти и покриват широка гама приложения, от разпределителни табла до машини с повишени изисквания за надеждност.

Списък на продуктите

Контактори

Контактори Превключва тока на товара посредством електромагнити.

  • Нереверсивни контактори
  • Опционални модули и аксесоари

Релета

Релета Управлява и предава сигнали на управляващите вериги.

  • Контакторни релета
  • Опционални модули и аксесоари

Релета за защита на електродвигатели

Релета за защита на електродвигатели Предпазва двигателя от претоварване.

  • Релета за моторна защита без защита от отпадане на фаза
  • Опционални модули и аксесоари

Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи Моторният прекъсвач е устройство, което съчетава функциите на автоматичен прекъсвач ниско напрежение и на реле за термично претоварване.

  • Моторни прекъсвачи
  • Опционални модули и аксесоари