Търси

Към основното съдържание

 • Регистрация
 • Вписване

Продукти

Print page

Продукти

Edge Computing Софтуер

Нови възможности за производствените предприятия чрез събиране и използване на данни.

Съвместими софтуерни продукти с Edgecross, отворена софтуерна платформа за edge computing, позволяваща интеграция на производствената автоматизация (FA) и IT. Ние подобряваме работата с множество решения, използващи данни от производството.

Списък на продуктите

 • Софтуер, извършващ обработка и използване на данни за производството, посредством функциите осигурени от Edgecross на ниво edge computing.


  • • Real-time Data Analyzer
 • Софтуер, който лесно може да събира данни от разнообразни устройства.


  • • CC-Link IE Field Мрежа за събиране на данни
  • • SLMP Събиране на данни
  • • OPC UA Събиране на данни
  • • MTConnect Събиране на данни
Горе