• Регистрация
 • Вписване

Продукти

Print page

Контролери за управление на движение

Контролери за серво система

Качеството й на еднородна цялостна система, а не съставена от отделни елементи, води до изключително повишаване на функционалността.

Контролерите на серво системата са устройства за управление, постигащи висока скорост и високопрецизно управление на задвижването при всяка индустриална машина.
Предлагат се различни контролери за движение, модули за просто позициониране (позициониращи модули). Подходящите модули могат лесно да бъдат избрани в съответствие с изискването на системата.

Списък на продуктите

Гама MELSEC iQ-R

Гама MELSEC iQ-R Високо ефективни motion контролери за платформата iQ.

Гама MELSEC iQ-F

Гама MELSEC iQ-F Серво контролери за гамата контролери за MELSEC iQ-F.

Контролер за движение гама Q

Модул CPU за движение: Високоефективен контролер за движение, способен за паралелна обработка Прецизен контрол на движението, самостоятелно или в нвколко процесора.

  Самостоятелен контролер за движение

  Самостоятелен контролер за движение: подходящ контролер за компактно оборудване за управление. Компактно устройство със захранващ блок и среда за управление.

   Модул за просто движение и позициониране гама Q

   SSCNET модул за позициониране за използване с гама MELSEC-Q. Модул за позициониране, базиран на гамата Q.

    Модул за просто движение гама L

    Модул за позициониране за опростено но гъвкаво синхронно управление. Модул за позициониране, базиран на гамата L.

     Инженерен софтуер

     Отлична инженерингова среда с проста настройка По-удобна инженерна среда