Търси

Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Продукти

Print page

Продукти

Гама MELSEC-Q

Гамата MELSEC-Q: Достига впечатляваща производителност, която прави гамата Q връх при контролерите с предварително програмиране.

Гамата MELSEC-Q: мощната й производителност извежда гамата Q до нива, рядко срещани при останалите програмируеми логически контролери.

Тъй като изискванията на производството се променят ежедневно, следващото поколение MELSEC Гама Q, с нано скоростна обработка, може драстично да подобри производителността на системите и машините.

Повече информация

CPU

Продуктова линия процесори на програмируеми контролери, подходящи за всяко приложение.

Повече информация

CPU модули

Базово устройство

Tези модули са предназначени за монтирани устройства, като модули за захранване, CPU модули и входно/изходни модули. Предлага се разнообразие от базови устройства, която да отговари на нуждите на вашата система.

Повече информация

Базови устройства

Захранващ блок

Тези модули доставят електрозахранване за използване от процесора, входно / изходните модули и др.

Повече информация

Захранващ блок

Входно/изходен модул

Тези модули са предназначени за свързване на входните и изходни устройства. Предлагат се комплектовани входно / изходни модули, които да отговарят на нуждите на вашата система.


Повече информация

Входно / изходни модули

Аналогов входно/изходен модул

Тези модули използват аналогов метод за въвеждане / извеждане на данни. Те поддържат нуждите за управление на процесите и са идеални за управление с висока скорост и висока прецизност.

Повече информация

Аналогови входно / изходни модули

Импулсен входно/изходен модул, броячен модул

Този импулсен входен, високоскоростен брояч поддържа устройства с висока резолюция и може да предложи управление с висока прецизност.

Повече информация

Импулсни входно / изходни модули

Модул за позициониране

Тези модули са предназначени за управление при позициониране с висока скорост и висока прецизност. Съществува голямо разнообразие от модули за позициониране, удовлетворяващи различни нужди.

Повече информация

Модули за позициониране

Информационен модул

Тези модули позволяват обмен на информация с хостващата системата за управление, повишавайки ефективността на производството чрез събиране и управление на разнообразна производствена информация.

Повече информация

Информационен модул

Мрежов модул за управление

Тези интерфейсни модули осигуряват възможността за свързване към различни мрежи, намиращи се на всяко ниво FA на системите за автоматизация на производството.

Повече информация

Мрежов модул за управление

Модул за измерване на енергията

Тези модули за измерване на енергията поддържат измерване и мониторинг на разнообразна енергийна информация.

Повече информация

Енергийно-измервателни модули

Опция

Предлага се широка гама от периферни продукти и опции, като конектори за входно / изходни модули.

Повече информация

Опции
Горе