• Регистрация
 • Вписване

Продукти

Print page

Програмируеми контролери MELSEC

Гамата MELSEC

Гамата MELSEC: постоянно развитие.

Гамата MELSEC се развива постоянно за да удовлетвори вашите бъдещи потребности и очаквания с оглед на бъдещите потребности и изисквания на клиентите.
Непрекъснато подобряващите се продукти и мрежови системи предлагат високоефективни решения с възможности за надграждане.

Списък на продуктите

Гама MELSEC iQ-F

Гама MELSEC iQ-F Компактен модел от следващо поколение с разнообразие от вградени функции.

 • Модул на централния процесор
 • Модул с входве и изходи
 • Модул за аналогово управление
 • Модул за високоскоростно броене
 • Модул за управление на просто движение / позициониране
 • Мрежов / комуникационен модул
 • Опция

Гама MELSEC-L

Гама MELSEC-L Гъвкав, компактен и удобен за реализиране на правилното решение за широка гама от приложения за управление.

Гама MELSEC-F

Гама MELSEC-F Икономически ефективни компактни модели на PLC

 • Главно устройство на програмируемия логически контролер
 • Входно/изходно разширение
 • Аналогово управление
 • Високо-скоростен брояч
 • Управление на позиционирането
 • Мрежова комуникация
 • Опция

Гама MELSEC-QS/WS

Гама MELSEC-QS/WS Устройствата за безопасно управление осигуряват безопасността на цеховете.

Инженерен софтуер MELSEC

Инженерен софтуер MELSEC Софтуер, намаляващ общите експлоатационни разходи по инженеринг.

Свързани продукти за работа в мрежа MELSEC

Подобни мрежови продукти MELSEC Мрежовите продукти свързват безпроблемно сложни и мащабни производствени обекти.

 • CC-Link IE Control
 • CC-Link IE Field
 • CC-Link
 • CC-Link Safety
 • Ethernet
 • SSCNET
 • PC интерфейсна платка
 • Друга мрежа
 • Серия ST
 • Серия Stlite
 • Модул за регистрация на данни BOX
 • Терминал за отдалечено управление

Продукти за PLC преход

PLC преходни продукти Благодарение на силна поддръжка за обратна съвместимост е подобрена общата стойност на разходите по собствеността.