• Регистрация
  • Вписване

Продукти

Print page

Контролери

Програмируеми контролери MELSEC

Гама MELSEC Гамата програмируеми контролери MELSEC покрива изискванията на вашите производства предлагайки гъвкави решения, идеални за всички потербители. отговаря на разнообразни изисквания за индустриални приложения, като предлага възможно най-доброто решение на потребителите.

Контролери за прости приложения

Контролери за прости приложения ALPHA2 Гамата ALPHA2 може да бъде лесно използвана навсякъде, където е необходимо управление - в дома, офиса или фабриката.

Компютърни цифрови контролери (CNC)

Компютърни цифрови контролери (CNC) Като глобален партньор на системите със CNC управление, ние предлагаме иновативни технологии и услуги за потребителите, поставящи нови стандарти в производствените технологии.