Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Интелигентна автоматизация

назад

Интелигентната автоматизация намалява времето за интегриране

Ново поколение по-мощни автоматизационни и производствени системи, помагат на компаниите да автоматизират и стандартизират работните процеси. Същите тези системи използват избирателни IT елементи, улесняващи събирането, съхранението, анализа и разпределението на инфорацията.

Технологичното развитие, социалните промени и новите бизнес практики съзадават глобално, отворено към уеб пространството игрално поле, даващо възможност за многобройни форми на конкурентност в реално време, без оглед на географското разстояние и дори в близко бъдеще, без оглед на езика. В тази атмосфета, производители, които преди това се конкурираха с други, намиращи се в непосрествена близот, сега виждат конкуренцията да изплува от всяко кътче на планетата. Логистичните вериги имат глобален обхват, цените са по-прозрачни, и клиентите искат своевременна наличност на продуктите. В сърцето на предизвикателствата, пред които са изправени много производители днес, стоят огромни групи от хора от Китай, Индия, Русия, Източна Европа, Латинска Америка и Централна Азия, навлизащи в глобалния пазар. Тези народи влязоха в пазара, точно когато глобалната сцена се изграждаше около интернет, който дава възможност на конкуренцията и обмена на информация да се осъществяват по-равностойно, по-хоризонтално и с по-евтини и лесно достъпни инструменти, отколкото някога са били. Глобалната конкуренция принуди производителите да намалят себестойността на продукта, да скъсят неговия експлоатационен живот и бързо да реагират на драстичните промени в търсенето.

Все повече, производителите търсят гъвкавост и бързина в производствените дейности. От автомобилният сектор тенденцията се разпростира към всички дискретни и хибридни производствени сектори, плоски панелни дисплеи, храни и напитки, фармацевтика. Концепцията не се ограничава в тези отрасли, тъй като всеки производител трябва да бъде безмилостен в усилията си да сведе до минимум общите експлоатационни разходи (Total Cost of Ownership - TCO) за производство, както и да подобри работната ефективност. Три са фазите в експлоатационния живот на производството, влияещи върху намаляването на общите експлоатационни разходи и те изискват специално внимание при управлението на разходите: (1) първоначален проект и развитие, (2) производствени дейности и (3) поддръжка. Системните интегратори и производителите на машини играят съществена роля за постигането на тези цели на производствената дейност.

Интелигентна автоматизационна платформа iQ

Бизнес изискванията към системите за управление се развиват бързо в днешната динамична търговска среда. Много от аспектите на системите за управление, уредите в завода или мрежите често изискват данни в реално време и друга ключова информация.

Обикновено, тази информация трябва да бъде получена през няколко несъвместими хардуерни платформи, всяка изискваща приравнителен интерфейс или конвертиране на протокол, за да може да работи с високотехнологичните бизнес системи. Въпреки това, днес iQ Platform ви предоставя инструменти за интегриране на вашата дейност към всяко ниво и функция, от които се нуждаете, с цел максимално оползотворяване на ефективността и минимизиране на разходите.

Стратегията на iQ Platform е изградена около автоматизационната платформа System Q, заедно с мощни разширения и опционални модули, предназначени да стоят в сърцето на системите за управление или производствени процесии, създавайки гъвкаво PAC решение. Това дава възможост за цялостно интегриране на управлението и комуникациите в една единствена хардуерна платформа. Моногофункционалната iQ Platform е способна да съчетае нуждите на корпоративните бизнес информационни системи и мощността на най-успешния в света автоматизационен контролер.

iQ управление

Хардуерът iQ Platform предлага всичко необходимо за управлението и поставя основата за изключително гъвкави решения за управление, подходящи за голямо разнообразие от приложения. Той обхваща от базовите логични функции на единичен процес до сложните системи за управление на няколко процеса, благодарение на които заводите работят. Комбинации от до 4 процесора, всеки от които работи независимо (въпреки че някои от информационните магистрали са общи) могат да се помещават на една дънна платка, осигуявайки бърз пренос на данните между процесорите. Специални контролери, като например двойният редундантен процесор въвеждат функции от високо ниво и голяма безопасност на процесите, което позволява на системите за критични приложения да работят без прекъсване.

iQ мрежи

iQ Platform предлага широк избор от мрежови интерфейси, които му позволяват да бъде свързан към най-често срещаните мрежи, използвани в съвременните системи за управление. Това му дава възможност да работи като интелигентен протоколен конвертор, осигуряващ достъп до нови и legacy мрежи.

iQ връзки

Системите за управление генерират данни и всеки аспект на автоматизирания процес се проследява с данните, които са в контролерите на процесите. Най-напред тези данни се използват за проследяване и управление на различните процеси от програмируем автоматизационен контролер(PAC). Въпреки това, данните съдържат много информация, която впоследствие може да се окаже ценна.

Много дейности изискват надежден източник за информация, която е ключова за успешната им работа. iQ Platform предлага надеждно конвертиране и буфериране, способни на директна връзка в IT инфраструктурата на бизнеса. Използва стандартни IT протоколи и връзки. Връзката с данните е ясна и лесна за осъществяване. iQ Platform се конфигурира с “посока на потока от данни” от контролера към главната база данни. Този поток от данни може да бъде организиран по график или да се задейства от при събития, което прави информационния трансфер възможно най-ефикасен.

iQ модулни опции

Съществува широка гама от опционални модули, които правят iQ Platform идеална за разнообразни приложения за управление и производство.

Работата с няколко процесора в iQ Platform предлага предимствата на специализираното управление в рамките на платформа, която се използва също в основни логични и контролни среди. Добавянето на няколко процесора води до безкомпромисен подход, предназначен специално за специализирани функции за управление, като движение, или дори пълната функционалност на PC. Всеки процесор управлява независимо своите собствени процеси на програмиране и прекъсване; затова не се налага компромис с възможностите на системата относно скоростта и управлението. Този подход дава възможност да бъдат оптимизирани комплексни и диверсифицирани приложения, а данните, асоциирани към всеки процес, да бъдат напълно интегрирани и на непосредствено разположение на другите процесори, с които имат обща високоскоростна дънна платка. Тъй като всеки специализиран процесор има собствена операционна програма, развитието и разгръщането на iQ Platform е по-бързо при по-прости изисквания за пускане в експлоатация.

назад

Горе