Търси

Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Авторско право

Print page

Авторско право

MEU Политика за поверителност на потребителите

1Поверителност на потребителите

1.1Mitsubishi Electric Europe B.V., заедно с други членове на неговата група (MEU, ние/нас/наш) се ангажират да защитават поверителността на нашите клиенти и потребители (вие/ваш), посещаващи нашите уебсайтове (Уебсайтовете). Тази Политика за поверителност (Политиката за поверителност) определя нашите практики за събиране и споделяне на лични данни на нашите уебсайтове и има за цел да ви информира за начините, по които уебсайтовете събират лична информация, използването на тази лична информация и начините, по които ще споделяме всяка лична информация, която сте избрали да ни предоставите.

1.2Ако сте наш съществуващ клиент, допълнителни подробности за начина, по който използваме вашата лична информация, са посочени в клиентския ви договор с нас. Когато събираме лична информация от вас, могат да бъдат предоставени също допълнителни уведомления за използването на вашата лична информация, заедно с възможността да се активира или деактивира даден начин на използване на личните данни.

1.3Нашите уебсайтове може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове на трети страни, моля, имайте предвид, че те имат своя собствена политика за поверителност и че ние не поемаме никаква отговорност за тяхната политика или обработка на вашата лична информация. Моля, проверете политиката за поверителност на съответните уебсайтове на трети страни, преди да изпратите лична информация.

1.4Тази политика за поверителност има за цел да обясни нашите практики за поверителност и обхваща следните области:

(a)Каква лична информация можем да съберем

(b)Как бихме могли да използваме вашите лични данни

(c)Как защитаваме личните ви данни

(d)Връзка с нас и вашите права за предотвраряване на маркетингова комуникация, достъп до и актуализиране на вашата лична информация

(e)Нашите правила за "бисквитките"

(f)Как ще се правят промени в тази Политика за поверителност и правилата за "бисквитките"

2Лична информация, която събираме

2.1Събираме и обработваме цялата или част от следната лична информация:

(a)Информацията, която ни подавате
Лична информация, която ни подавате, при използване на формите за контакт на нашите уебсайтове, включваща име, email адрес и друга информация за контакт;

(b)Нашата кореспонденция
Ако се свързвате с нас, обикновено пазим запис на кореспонденцията;

(c)Информация от въпросници
Може също така да ви помолим да попълните въпросници, които използваме за цели, свързани с развойната дейност. В този случай събираме предоставената информация в попълнения въпросник;

(d)Уебсайт и комуникация
Подробности за посещенията ви в уебсайтовете и информация, събрана чрез "бисквитки" и други технологии за проследяване, включително, но не само вашия IP адрес и име на домейн, версията на браузъра и операционната система, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни, и ресурсите, до които имате достъп.

3Употреба на личната информация

3.1В този раздел излагаме целите, за които използваме личната информация, която събираме чрез нашите уебсайтове и в съответствие с нашите задължения по европейското право, определяме "правните основания", според които обработваме информацията.

3.2Тези "правни основания" са изложени в европейския Закон за защита на данните, който позволява на компаниите да обработват лични данни само когато това е разрешено от конкретните "правни основания", предвидени в закона (пълното описание на всяко от тези основания може да намерените тук)

3.3Моля, обърнете внимание, че в допълнение към оповестяванията, които са описани по-долу, можем да разкрием лична информация за целите, които обясняваме в настоящото известие, на доставчици на услуги, изпълнители, агенти, съветници (напр. юридически, финансови или други консултанти) и афилиирани с MEU компании, които извършват дейности от наше име, както и други членове на групата Mitsubishi Electric.

(a)Да общуваме ефективно с вас и да извършваме дейността си
Да извършваме дейността си, включително да отговаряме на вашите запитвания, да общуваме с вас или да изпълняваме задълженията си, произтичащи от споразумения, сключени между вас и нас;

 Основание на употребата:
съгласие, легитимен интерес (да ви информираме за новости за нашите продукти и услуги)

(b)Да ви снабдяваме с маркетингови материали
Да ви предоставим актуализации и оферти, които сте избрали да получавате. Можем да използваме вашата информация и за маркетинг на продукти и услуги на нашата компания и на избрани от нас бизнес партньори по поща, електронна поща, SMS, телефон и факс. Когато това се изисква от закона, ние ще поискаме съгласието ви в момента на събиране на лични данни, за извършване на който и да е от тези видове маркетинг. Ще предоставим възможност да се отпишете или да се откажете от по-нататъшна комуникация по електронен път или можете да се откажете, като се свържете с нас чрез формата за “Искане за защита на данните”.

 Основание на употребата:
consent, legitimate interest (to keep you updated with news in relation to our products and services)

(c)За целите на развойната ни дейност
To analyse your personal information in order to better understand your and our other clients’ services and marketing requirements, to better understand our business and develop our products and services;

 Основание на употребата:
легитимен интерес (да можем да подобрим услугите си)

(d)Да наблюдава някои действия
Да следи запитвания и транзакции, за да гарантира качеството на услугите, спазването на процедурите и за борба с измамите;

 Основание на употребата:
правни задължения, правни искове, легитимен интерес (да гарантираме качеството и законността на нашите услуги)

(e)Да ви информираме за промени
Да ви известяваме за промени в нашите услуги и продукти;

 Основание на употребата:
легитимен интерес (да ви известяваме за промени в нашите услуги)

(f)Да се уверим, че съдържанието на уебсайта е подходящо
За да гарантираме, че съдържанието от нашите уеб сайтове е представено по най-ефективния начин за вас и за вашето устройство, може да предаваме ваши данни на бизнес партньори, доставчици и / или доставчици на услуги;

 Основание на употребата:
легитимен интерес (да ни позволите да ви предоставим съдържанието и услугите на уебсайтовете)

(g)За организиране и промени в дейността ни
В случай, че: (i) сме подложени на преговори за продажба на нашия бизнес или част от него на трета страна; (ii) продаваме компанията на трета страна; или (iii) сме в реорганизация, може да се наложи да прехвърлим част или цялата ви лична информация на съответната трета страна (или нейните консултанти) като част от процеса на надлежна проверка, за да се анализира продажбата или реорганизацията. Може също да се наложи да прехвърлим личната ви информация на новата ни организация или на трета страна след продажбата или реорганизацията, за да могат да я използват за същите цели, указани в тези правила.

 Основание на употребата:
легитимен интерес (да ни позволите да променим бизнеса си)

(h)Във връзка със законови или регулаторни задължения
Ние може да обработваме вашата лична информация, за да спазим нашите собствени регулаторни изисквания или изисквания на регулаторите, както е приложимо, което може да включва разкриване на вашата лична информация на трети лица, съдебни служби и / или регулатори или правоприлагащи органи, във връзка с техни запитвания или разследвания, навсякъде по света или където се налага. Когато е разрешено, ние ще ви уведомим и насочим всяка такава молба към вас, преди да отговорим от наша страна, освен ако това не е в ущърб на предотвратяването или разкриването на престъпление.

 Основание на употребата:
правни задължения, правни искове, легитимни интереси (сътрудничество с правоохранителни и регулаторни органи)

4Предаване, съхранение и сигурност на вашата лична информация

 Интернет сигурност

4.1Ние поддържаме физически, електронни и процедурни защити на вашата лична информация в съответствие със законодателните изисквания за защита на данните. За никое предаване на данни през интернет или уебсайта обаче не може да се гарантира защита от хакерство или друга намеса.

4.2Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на сигурни сървъри при нас или при нашите подизпълнители и до нея се осъществява достъп и употреба при спазване на нашите политики и стандарти за сигурност. Където сме дали (или където вие сте избрали) парола за достъп до определени части от уебсайтовете, вие носите отговорност за запазването на поверителността на паролата и за спазването на всички други процедури за сигурност, за които ви уведомяваме. Молим ви да не споделяте паролата си с никого.

 Изнасяне на данни извън ЕИП

4.3До вашата лична информация може да имат достъп служители или доставчици във, прехвърлени на и / или тя да е съхранявана в местоназначение извън страната, в която се намирате, чиито закони за защита на данните могат да бъдат с по-нисък стандарт от тези във вашата страна. Ние, при всички обстоятелства, ще запазим личната информация, както е указано в настоящата Политика за поверителност.

4.4Когато предаваме лична информация от Европейското икономическо пространство (ЕИП) извън ЕИП, може да ни се наложи да предприемем конкретни допълнителни мерки, за да защитим съответната лична информация. Някои държави извън ЕИП са одобрени от Европейската комисия като предоставящи по същество еквивалентни мерки за защита на законите за защита на данните в ЕИП и следователно не са необходими допълнителни предпазни мерки за предаване на лична информация до тези юрисдикции. В държави, които нямат такива одобрения (вижте пълния списък тук http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), ще установим правни основания, обосноваващи такова прехвърляне, например договорни клаузи, по одобрени от Европейската комисия модели, или други правни основания, разрешени от приложимите закони.

4.5Моля, свържете се с нас през формата по-долу “Искане за защита на данните” ако искате да видите копие от специфичните мерки за сигурност, прилагани когато има износ на ваши лични данни.

 Срок на запазване на данните

4.6Периодите на запазване на личните данни се основават на бизнес нуждите и законовите изисквания. Запазваме лични данни толкова, колкото е необходимо за целите на обработката, за които е събрана информацията, както и за всяка друга допустима, свързана с нея цел. Например, може да запазим някои подробности за транзакции и кореспонденция, докато изтече срокът за искове, произтичащи от сделката, или съгласно регулаторните изисквания за запазването на такива данни. Когато личните данни вече не са необходими, ние или необратимо анонимизираме данните (и можем да запазим и използваме анонимната информация), или да унищожим данните.

5Вашите права & връзка с нас

 Маркетинг

5.1Имате право да поискате да не обработвате личните ви данни за маркетингови цели. Периодично ще ви информираме ако възнамеряваме да използваме информацията ви за определени видове маркетингови дейности или ако възнамеряваме да дадем информацията ви на определени категории трети страни за такива цели. Можете да упражните правото си да предотвратите подобна обработка, като не валидирате съответните полета на формулярите, които използваме, за да събираме вашата лична информация. Може също да упражните правото си по всяко време, като се свържете с нас, както е посочено във формата по-долу за “Искане за защита на данните”.

 Актуализиране на информация

5.2Ние полагаме усилия (в рамката на разумното), за да гарантираме, че вашата лична информация е точна. За да ни помогнете с това, трябва да ни уведомите за всички промени в личната информация, която сте ни предоставили, като се свържете с нас, както е посочено във формата по-долу за “Искане за защита на данните”.

 Вашите права

5.3Ако имате въпроси относно използването на личните ви данни, трябва най-напред да се свържете с нас посредством формата по-долу за “Искане за защита на данните”. При определени условия, имате право да изискате от нас:

 (a) да ви предоставим допълнителни подробности относно използването на Вашата информация;

 (b) да ви предоставим копие от информацията, която сте ни предоставили;

 (c) да актуализираме неточности в личната информация, която имаме (вижте параграф 5.2);

 (d) да изтрием всяка лична информация, която вече нямаме законно основание да използваме;

 (e) когато обработването се основава на съгласие, да оттеглите вашето съгласие, за да спрем конкретната обработка (вж. параграф 5.1 за маркетинг);

 (f) да спрем всяка обработка, основана на легитимния интерес, освен ако нашите причини за извършване на тази обработка са с по-голяма тежест от ущърба на вашите права за защита на личните данни; и

 (g) да ограничим използването на информацията ви, докато се разследва жалба.

5.4Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или откриването на престъпления) и нашите интереси (например, запазване на законно право). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще осъществим проверка и ще отговорим в повечето случаи в рамките на един месец.

5.5Ако не сте доволни от използването на вашата лична информация или от отговора ни на каквото и да е упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Регулаторите.

 Връзка с нас

5.6В зависимост от това къде се намирате, администраторът на личната ви информация, обработвана от нас съгласно тази политика за поверителност, е различен. Моля вижте тук за да намерите съответния клон, администриращ данни за вашата държава.

5.7Ако имате въпроси във връзка с тези правила, моля, свържете се с нас посредством формата по-долу за “Искане за защита на данните”.

6Политика за използване на бисквитки

6.1Използваме "бисквитки" в уебсайтовете. За да научите повече за това как използваме "бисквитките", моля, вижте нашата Политика за използване на бисквитки.

7Промени в нашата Политика за поверителност и/или Политика за използване на бисквитки

7.1Можем да променим съдържанието на нашите уеб сайтове и как използваме "бисквитките" и следователно нашите Политика за поверителност и Политика за използване на бисквитки може да търпят промени в бъдеще. Ако променим Политиката за поверителност или Политиката за използване на бисквитки, ще актуализираме датата, на която последната е променена. Ако тези промени са съществени, ние ще посочим това ясно на нашите уеб сайтове.

7.2Политиката за поверителност е актуализирана последно на 06.04.2018.

 Анекс

 Използването на лична информация съгласно законодателството на ЕС за защита на данните трябва да бъде обосновано по едно от множество правни "основания" и от нас се изисква да посочи основанията за всяко използване в тази политика. Отбелязваме основанията, които използваме, за да оправдаем всяко използване на информацията ви до всеки вид употреба, в раздел "Използване на личните данни" на тази политика.

 Това са основните правни основания, които оправдават използването на вашата информация:

Съгласие: където сте се съгласили с използването на Вашата информация (ще ви бъде представен формуляр за съгласие във връзка с такова използване и може да оттеглите вашето съгласие, като се свържете с нас посредством формата по-долу за “Искане за защита на данните”.
Изпълнение на договор: когато информацията ви е необходима за сключване или изпълнение на нашия договор с вас.
Правно задължение: когато трябва да използваме вашата информация, за да отговорим на нашите правни задължения.
Легитимен интерес: когато използваме вашата информация, за да постигнем легитимен интерес и причините за използването са с приоритет пред вашите права за защита на личните данни.
Правни искове: където информацията ви е необходима, за да можем да се защитим, да дадем под съд или да предявяваме иск срещу вас, нас или трета страна.
Горе